Realizace a údržba

Provádíme realizace veškerých úprav

- kácení dřevin, odstranění keřových porostů, drcení dřevní hmoty

- příprava terénu, zemní práce, terénní modelace

- odplevelení ploch, založení záhonů

- výsadba dřevin, květin

- založení trávníkových ploch

- drobné stavební práce - chodníky, dlažby, ohniště, pergoly, altány apod.

Zajišťujeme také údržbu, a to pravidelnou celoroční nebo jednorázovou

- kosení, péče o trávníky (hnojení, provzdušnění, chemické odplevelení)

- pletí záhonových výsadeb, řez dřevin, dosadby, hnojení, mulčování, zálivka

- drcení dřevní hmoty

Pěstební činnost

- okrasné dřeviny, růže

- řezané květiny, letničky, dvouletky, balkonové květiny

- zeleninová sadba

 

Projekční kancelář


Naše projekční kancelář s autorizovaným architektem Vám zajistí zpracování projektové dokumentace

- inventarizace dřevin, vyhodnocení současného stavu

- studie ve variantách, podrobný osazovací plán, propočet nákladů na realizaci

- podrobnost zpracování projektu dle přání zákazníka

- možná návaznost na realizaci naší firmou